Om Oss

Robutz Fastigheter grundades 2013, men har egentligen historia ända bak till 1960-talet. Fastigheterna Ålleberg 7 och Styrräntan 1 (tidigare Sparbanksboken 5) har ägts och förvaltats i privat regi, men ägs idag av Robutz Fastigheter AB och dess syster samt dotterbolag.

Robutz Fastigheter blev 2012 tilldelad en markanvisning och kunde 2018 påbörja en nybyggnation av 108 studentlägenheter i Hägersten. Projektet är egenutvecklat och en del av visionen att bygga och förvalta egna fastigheter på lång sikt. Hösten 2019 flyttade nya hyresgäster in.  

Långsiktig hyresvärd

Robutz Fastigheters vision och mission är att vara den långsiktiga och stabila fastighetsägaren och hyresvärden. Trivsamma boenden i attraktiva områden ska vara bolagets kärna. Boenden är för de allra flesta är den mest centrala och viktiga konsumtion som görs. Vårt uppdrag och ansvar ligger därför i att på bästa möjliga sätt uppfylla våra hyresgästers behov och skapa en trivsam miljö.