Felanmälan

Godkänner du att Robutz Fastigheter med eventuella underleverantörer går in i din lägenhet för att undersöka/åtgärda problemet?