Robutz samarbetar med Veidekke för att skapa studentlägenheter

Uppdraget består av att bygga ett hus på nio våningar med BTA på 6 540 kvadratmeter. Byggstart är i januari 2018 och beräknas stå klart sommaren 2019.